du-an-kim-long-city-nguyen-sinh-sac
Cánh cửa phát triển của khu vực Tây Bắc Đà Nẵng đang được mở toang

2 Tháng Ba 2019

Theo định hướng quy hoạch phát triển Đà Nẵng đến năm 2020, hàng loạt các dự án với quy mô cả ngàn tỷ đồng đã...

Xem thêm